"kleinste"?
Edison war klein:
Intel Edison – Wikipedia